medycynarekrutacja@gmail.com  +48 791 633 672  Pon-Pt 10-17
Q&A Blog
 
Menu

Studia na Ukrainie Medycyna na Ukrainie Medycyna Ukraina Studia medyczne na Ukrainie Studia medyczne Ukraina Studia w tarnopolu Studiuj z nami Studia na Ukrainie Studia Ukraina Medycyna rekrutacja Medycyna w tarnopolu Oficjalny przedstawiciel tarnopolskiego uniwersytetu Rekrutacja na studia medyczne Rekrutacja na medycynę Medycyna Uniwersytet medyczny Stomatologia farmacja medycyna Progi punktowe na medycynę Medycyna na Słowacji Medycyna Bratysława Studia w Bratysławie Medycyna w Koszycach Studia medyczne w Koszycach Nostryfikacja dyplomu prywatna medycyna stomatologia farmacja

O uczelni - Studia

Nasz Uniwersytet został założony w 1957 roku jako państwowa uczelnia medyczna. W 1992 roku nadano jej imię patrona – Iwana Horbaczewskiego, a w 1997 roku została przemianowana na Państwową Akademię Medyczną, w 2004 ponownie nastąpiła reorganizacja placówki, w wyniku której nadano jej obecną nazwę Państwowy Uniwersytet Medyczny.

 

 1. Jak odbywają się zajęcia?Plan jest semestralny,  przedstawia on jakie zajęcia odbywać się będą poszczególnego dnia.
  Zajęcia odbywają się według poniższego porządku:9:00-10:30 pierwsze zajęcia
  10:30-11:10 przerwa
  11:10-12:40 wykład
  12:40-13:30 przerwa
  13:30-15:00 drugie zajęcia.Na jeden dzień zajęć przypada: jeden wykład oraz dwa zajęcia praktyczne.Na każde zajęcia należy się przygotować, pod koniec każdych z nich odbywa się sprawdzenie wiedzy poprzez: odpowiedź ustną oraz test składający się z 12 lub 24 pytań. Do przygotowania się na zajęcia mamy możliwość skorzystania z materiałów dostępnych na platformie internetowej Uczelni. Każdy ze studentów otrzymuje hasło oraz login, dzięki czemu ma dostęp do materiałów na każde zajęcia. Można na spokojnie poczytaj oraz przygotować się do zajęć. Na każdy temat mamy kilkadziesiąt stron materiału, obrazki, prezentacje oraz informacje z wykładów. Oprócz platformy internetowej, istnieje wygodna, bezpłatna możliwość wypożyczenia książek z biblioteki. Książki z każdego przedmiotu dodatkowo ułatwiają naukę, sprzyjając osiągnięciu jak najlepszych wyników oraz ocen.Od czwartego roku rozpoczynają się zajęcia kliniczne. Każde zajęcia prowadzone są w szpitalu i trwają od godziny 9:00 do 15:00. Przedmioty odbywają się w „blokach” tj. każdy z przedmiotów trwa po kilka dni, co sprzyja zapamiętaniu materiału, lepszym zapoznaniem się z pracą z każdego z oddziałów.
 1. Wykładowcy
  Wśród 549 pracowników naukowo-dydaktycznych, dwie trzecie to absolwenci tej uczelni. Na 41 oddziałach pracuje tutaj 86 doktorów nauk, profesorów
  i 297 doktorantów, docentów (w tym członkowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Zasłużeni Działacze Nauki i Techniki, pracownicy oświaty, laureat Państwowej Nagrody Ukrainy z Dziedziny Nauki i Techniki oraz 2 Zasłużonych Wynalazców i 3 Zasłużonych Lekarzy Ukrainy). W latach 2002-2012 zostało obronionych 58 doktorskich
  i 282 prac magisterskich.
 1. Nauczanie obcokrajowców
  Wykres przedstawia wzrost liczby studentów naszego Uniwersytetu w latach 1999-2013 Na naszej Uczelni szkoli się ponad 3500 studentów, wśród których 800 to obcokrajowcy z 51 różnych krajów, z nich aż 90% uczy się w języku angielskim. Na podstawie zdobytych doświadczeń z amerykańskich i europejskich uczelni wyższych, wprowadzono nowe  formy organizacji nauki, serii praktyk, co semestralne sprawdzanie wiadomości studentów dzięki niezależnym centrom testowania, sieć naukowych systemów na podstawie Internet-technologii, która została stworzona na podobieństwo nowoczesnego europejskiego systemu i całkowicie różni się od technologii przyjętych w innych ukraińskich uniwersytetach. Wprowadzenie niezależnego centrum testowania uniemożliwiło pojawieniu się korupcji na uniwersytecie. Nasi wykładowcy stworzyli aż 250 naukowo- multimedialnych płyt, w których znajdują się elektroniczne podręczniki, naukowe filmy oraz testy sprawdzające. Wprowadzono także komputerowy system kontrolowania i testowania wiedzy studentów na podstawie technologii Modle po to, aby sprawdzać ich poziom wiedzy
  i przygotowania do zajęć.
 1. Uniwersytet prowadzi swoją działalność naukowo-dydaktyczną w ramach następujących wydziałów:
  • Wydział Medyczny,
  • Wydział Farmaceutyczny,
  • Wydział Stomatologiczny,
  • Wydział Studentów zagranicznych.

Doświadczenia są przeprowadzane w pięciu laboratoriach, które przeszły państwową akredytację oraz otrzymały świadectwa kwalifikacji. Każdego roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu odbywa 30 krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych.

20 stycznia 1661 król Jan Kazimierz nadał przywilej przekształcający kolegium jezuitów w Akademię, która posiadała cztery wydziały. Nie powstał wówczas wydział medyczny i taki stan trwał aż do zamknięcia uczelni przez władze austriackie w 1773. Cesarz Józef II Habsburg przywilejem z 21 października 1784 wyraził zgodę na wznowienie działalności uczelni, co nastąpiło 16 listopada 1784. Po rozpoczęciu roku akademickiego 1918 naukę przerwano, kadra i studenci walczyli w obronie Lwowa. Kolejny rok akademicki przerwano ze względu na wojnę polsko-bolszewicką. Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości uczelnia funkcjonowała na niezmienionych zasadach do 1996, kiedy to Uchwałą Nr 1262 Rady Ministrów Ukrainy Państwowy Instytut Medyczny otrzymał status uczelni wyższej z czterostopniowym poziomem akredytacji, równocześnie zmienił nazwę na „Uniwersytet Medyczny we Lwowie”. Rok później na wydziale dla cudzoziemców wprowadzono język angielski jako język wykładowy. 21 października 1998 odbyła się uroczystość nadania uczelni imienia Daniela Halickiego. Dekretem Prezydenta Ukrainy Nr 872/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 uczelnia otrzymała obecną nazwę – Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego.

 

Obiekty naukowe uczelni

 Zespół budynków Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego zajmuje teren przy ulicy Piekarskiej 52, który jest otoczony parkiem. Budynki powstały w latach 1891-1898 według projektu Józefa Braunseisa dla wydziału medycznego Uniwersytetu Lwowskiego. Przed wejściem do gmachu głównego znajduje się skwer z fontanną, a wewnątrz umieszczono tablice upamiętniające Jakuba Parnasa i Marcelego Nenckiego. W sąsiednich budynku mieści się Muzeum Chorób Człowieka.
W skład uczelni wchodzi również dawny przytułek dla sierot im. św. Józefa przy ulicy Piekarskiej 69, w czasach II Rzeczypospolitej mieścił się tu Szpital Zakaźny, a obecnie poza częścią naukową znajduje się tu Muzeum Anatomiczne. Ten budynek również otacza park, który ma powierzchnię 5,4 ha, w jego części znajduje się ogród botaniczny
o areale przekraczającym (1,5 ha).

Miasto położone jest w północno-zachodniej części Ukrainy, jest ważnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym a Uczelnia jest jedną z wiodących wyższych Uczelni w tej części kraju.

Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku to nowoczesna Uczelnia o bogatych tradycjach. Wysoki poziom nauczania pozwala absolwentom Uczelni pracować w wielu krajach świata i osiągnąć sukces. Wśród kadry wykładowców są naukowcy, pracownicy i kierownicy Państwowych służb zdrowia a także cenieni lekarze. Kadra naukowa to 443 nauczycieli,  77 doktorów nauk medycznych, 264 kandydatów na doktorantów i 19 nauczycieli akademickich.

Uniwersytet zapewnia znakomite wykształcenie dla studentów, którzy poszukują wysokiego poziomu nauki w przystępnej cenie.

 1. Struktura:
  • Wydziały (ukr. – Факультети):
   • medycyny – okres nauczania 6 lat
   • dentystyczny – okres nauczania 5 lat
   • farmaceutyczny – okres nauczania 5 lat
  • studiapodyplomowe
  • przygotowania cudzoziemców
 1. Specjalności:
  • Medycyna lecznicza
  • Stomatologia
  • Farmaceutyka
  • Pediatria
  • Pielęgniarstwo
  • Stomatologia ortopedyczna

^