medycynarekrutacja@gmail.com  +48 791 633 672  Pon-Pt 10-17
Q&A Blog
 
Menu

Studia na Ukrainie Medycyna na Ukrainie Medycyna Ukraina Studia medyczne na Ukrainie Studia medyczne Ukraina Studia w tarnopolu Studiuj z nami Studia na Ukrainie Studia Ukraina Medycyna rekrutacja Medycyna w tarnopolu Oficjalny przedstawiciel tarnopolskiego uniwersytetu Rekrutacja na studia medyczne Rekrutacja na medycynę Medycyna Uniwersytet medyczny Stomatologia farmacja medycyna Progi punktowe na medycynę Medycyna na Słowacji Medycyna Bratysława Studia w Bratysławie Medycyna w Koszycach Studia medyczne w Koszycach Nostryfikacja dyplomu prywatna medycyna stomatologia farmacja

Q&A

Jakie przedmioty występują na pierwszym roku?

Na pierwszym roku student rozpoczyna swoją przygodę z medycyną, tak więc przedmioty są dobrane tak, aby zaciekawić każdego i pomóc mu się zapoznać z pięknym światem medycyny. Zajęcia mają na celu wprowadzenie w medycynę, naukę słownictwa medycznego, naukę podstawowych zwrotów i pojęć medycznych. Przedmioty, jakie obowiązują na pierwszym roku: -anatomia człowieka, -histologia, embriologia i cytologia, -język łaciński, -biologia medyczna, -chemia medyczna, -historia medycyny, -fizyka medyczna, -historia kultury Ukrainy, -język ukraiński, -filozofia, -bioetyka.

Jak wyglądają egzaminy?

Sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu odbywa się dwa razy w roku akademickim – po pierwszym i drugim semestrze. Mamy trzy szanse podejścia do każdego z egzaminów. Pierwsze dwa są to egzaminy pisemne z pytaniami zamkniętymi. Pisze się je całym rokiem na dużej auli a przygotować się do nich można z bazy pytań, które Uczelnia odpowiednio wcześnie udostępnia wszystkim swoim studentom. W przypadku, gdy „podwinie nam się noga” i któryś z przedmiotów nie zostanie zaliczony podczas dwóch pierwszych prób mamy możliwość zdania egzaminu w trzecim terminie. Jest to wtedy egzamin ustny i składa się z kilku pytań otwartych, na które materiały znajdziemy na swoim koncie internetowym studenta. Wykładowcy chętnie służą pomocą i gdy mamy problem ze zrozumieniem któregoś z tematów śmiało możemy poprosić o wytłumaczenie oraz pomoc w nauce. Nie można się poddawać! :)

Co z powrotami do Polski podczas trwania roku akademickiego?

W związku z tym, że Ukraina i Polska to kraje sąsiednie – nie ma problemu z powrotami na weekendy i Święta do domu. Są to nieduże odległości i krótki czas podróży. Uniwersytety z którymi współpracujemy są najbliżej położone od granicy z Polską: Lwów – 100 km, Tarnopol – 200 km, Ivano – Frankivsk – 220 km. Podróż autem pomiędzy Tarnopolem
a Rzeszowem to około 4-5 godzin. Po zakończonych zajęciach w piątek można zatem śmiało wrócić do Polski :) Z roku na rok rozwija się współpraca pomiędzy Polską a Ukrainą więc połączenia autobusowe bądź kolejowe są na wysokim poziomie i codziennie z każdego z miast jest kilkanaście połączeń. Koszty biletów są niskie a ich zakup jest bardzo prosty. Często nawet bez biletu można pójść z bagażem na Dworzec a na pewno któryś z autobusów nas zabierze w podróż oferując zakup biletu na miejscu.

Jak odrobić opuszczone zajęcia?

Jest czasem taki dzień, gdzie z racji złego samopoczucia lub przypadku losowego jesteśmy zmuszeni opuścić zajęcia. I co wtedy? Student w razie potrzeby może dobrowolnie opuścić zajęcia praktyczne lub wykład, jednak każde z opuszczonych zajęć trzeba odrobić. W przypadku, gdy student nie odrobi wszystkich opuszczonych zajęć nie zostanie dopuszczony do sesji egzaminacyjnej. Jak w takim razie odrobić zajęcia bądź wykład? 1. Wykład - Odrobienie wykładu odbywa się poprzez napisanie odręcznie referatu na 15 stron formatu A4 z tematu, który się opuściło. Oddaje się następnie referat do wykładowcy. 2. Zajęcia - Każdy z wykładowców ma dyżury popołudniami i w przypadku, gdy opuściliśmy zajęcia wpisujemy się na listę studentów chętnych przyjść na odpracowanie. Po pozytywnej odpowiedzi ustnej bądź teście z danego tematu nauczyciel zakreśla go jako odpracowany. Zalecamy jednak nie opuszczać żadnych z zajęć czy wykładów i solidnie przygotowywać się na każde z nich 

^