medycynarekrutacja@gmail.com  +48 791 633 672  +380 938 281 715
 
Menu

Studia na Ukrainie Medycyna na Ukrainie Medycyna Ukraina Studia medyczne na Ukrainie Studia medyczne Ukraina Studia w tarnopolu Studiuj z nami Studia na Ukrainie Studia Ukraina Medycyna rekrutacja Medycyna w tarnopolu Oficjalny przedstawiciel tarnopolskiego uniwersytetu Rekrutacja na studia medyczne Rekrutacja na medycynę Medycyna Uniwersytet medyczny Stomatologia farmacja medycyna Progi punktowe na medycynę Medycyna na Słowacji Medycyna Bratysława Studia w Bratysławie Medycyna w Koszycach Studia medyczne w Koszycach Nostryfikacja dyplomu prywatna medycyna stomatologia farmacja

Rekrutacja zimowa 2018

Miło nam poinformować Państwa o rozpoczęciu  rekrutacji zimowej na rok akademicki 2018.

Po odbytym niedawno spotkaniu z Panem Rektorem Kordą oraz Dziekanem Wydziału Studentów Zagranicznych Panem Selskim znamy warunki i zasady procesu rekrutacji
na rok akademicki 2018, Pozostaję w stałym kontakcie z Władzami Uczelni oraz Dziekanatem, dzięki czemu informacje przeze mnie podawane są potwierdzone przez Uczelnię. Jest to niezbędne aby kandydaci oraz ich rodzice/opiekunowie, czuli się bezpiecznie, otoczeni opieką osoby pracującej przy współpracy z Dziekanatem.
Zawsze na bieżąco informuję przyszłych studentów o warunkach rekrutacji, przez co współpraca przebiega sprawnie, w miłej atmosferze.

Nabór prowadzony jest na kierunkach:
-Medycyna
-Stomatologia
-Farmacja
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub poprzez Facebook.

Rok akademicki będzie trwał według następującego porządku:
-semestr I : 15.02.2018 – czerwiec 2018
-przerwa letnia: 01.07.2018 – 31.08.2018
-semestr II : 01.09.2018 – grudzień 2018
-przerwa zimowa: 31.12.2018 – 1.02.2019

W przypadku rekrutacji zimowej następuję przesunięcie o jeden semestr.

UWAGA !!!

MOŻESZ ROZPOCZĄĆ PRZEWÓD REKRUTACYJNY NIE POSIADAJĄC JESZCZE MATURY. 

Aby rozpocząć proces rekrutacji na rok 2017/18 należy wysłać na nasz adres e-mail (medycynarekrutacja@gmail.com) następujące dokumenty:
-świadectwo ukończenia liceum
-świadectwo maturalne (język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia)
-skan paszportu
-Negatywny wynik badania na HIV
-zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o podjęciu studiów wyższych
-12 zdjęć formatu 3×4
zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet
-wypełniony formularz rekrutacyjny

Jako oficjalny przedstawiciel Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ivano-Frankivsku oferuję pomoc w zakresie:

-przygotowania do pozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej
-tłumaczenia dokumentów niezbędnych podczas całego procesu rekrutacji
-wykonania odpisów notarialnych wymaganych przez dziekanat
-opłaty wszystkich opłat rekrutacyjnych
-pomoc podczas opłaty za czesne, jak również przy przewalutowaniu
-wyrobienia zaproszenia wizowego
-podpisania kontraktu z uczelnią, wpisania na listę studentów
-ZAKWATEROWANIEM  (stale w naszej ofercie znajduję się wiele mieszkań do wynajęcia)
-wyrobieniu POSVIDKI (ukraińskiej wersji dowodu osobistego)  „na tymczasowe zamieszkanie”
-pomoc przy wykonaniu meldunku do POSVIDKI
-otrzymania planu zajęć oraz wygenerowaniu konta do wewnętrznej platformy MOODLE (gdzie znajdują się materiały na wszystkie zajęcia)
-dodania do zamkniętej grupy tarnopolskich studentów na facebooku
-pomoc przy zakwaterowaniu w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną
-odebrania kandydata z stacji PKP/PKS
-ZAPEWNIENIA CAŁOROCZNEJ OPIEKI NAD STUDENTEM