medycynarekrutacja@gmail.com  +48 791 633 672   Pon-Pt 08-20   Sob-Nd 10-16
 
Menu

Studia na Ukrainie Medycyna na Ukrainie Medycyna Ukraina Studia medyczne na Ukrainie Studia medyczne Ukraina Studia w tarnopolu Studiuj z nami Studia na Ukrainie Studia Ukraina Medycyna rekrutacja Medycyna w tarnopolu Oficjalny przedstawiciel tarnopolskiego uniwersytetu Rekrutacja na studia medyczne Rekrutacja na medycynę Medycyna Uniwersytet medyczny Stomatologia farmacja medycyna Progi punktowe na medycynę Medycyna na Słowacji Medycyna Bratysława Studia w Bratysławie Medycyna w Koszycach Studia medyczne w Koszycach Nostryfikacja dyplomu prywatna medycyna stomatologia farmacja

O uczelni - Studia

 1. Historia Uczelni
  Andrzej Potocki założył miasto w 1662 r. I nazwał je Stanisławów, po swoim ojcu Stanisławie. Zaczęło się jako zamek obronny przeciwko Tatarom krymskim i jako twierdza polskich władców w Galicji. Pod koniec XVIII w. miasto zajęło imperium Habsburgów, w którego rękach pozostało do początku I wojny światowej. W 1918 r. stało się stolicą krótkotrwałej Zachodniej Ukrainy Ludowej Republiki. Miasto obchodziło swoje 300-lecie w 1962 roku jako część ZSRR, a jego nazwa zmieniła się na Ivano-Frankivsk. Nowa nazwa upamiętnia wielkiego ukraińskiego pisarza i działacza społecznego, który wiele zrobił dla zachowania ukraińskiego języka i kultury.

 2. Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku

  Uniwersytet jest jednym z wiodących uniwersytetów medycznych na IV poziomie akredytacji. Studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Ivano-Frankivsku trwają sześć lat. Wydział medyczny został założony w 1956 roku. W ramach programu studiów, podczas sześciu lat nauki, uczniowie uczą się różnych przedmiotów, od podstawowych do specjalizacji medycznych. Uczelnia jest jednym z niewielu Uniwersytetów wyznaczonych przez rząd Ukrainy jako „Narodowy Uniwersytet Medyczny”. Jest członkiem Stowarzyszenia Uniwersytetów, Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji międzynarodowych. Wiele wydziałów uniwersyteckich jest członkami krajowych i międzynarodowych kongresów i sympozjów. Uniwersytet utrzymuje kontakty zawodowe ze Światową Federacją Ukraińskich Stowarzyszeń Medycznych, w tym Ukraińskim Stowarzyszeniem Medycznym Ameryki Północnej, Lubelską Akademią Medyczną i uniwersytetami w Niemczech, Austrii i Polsce.

  Praktyka medycyny pozostaje jednym z najbardziej satysfakcjonujących zawodów i wierzymy, że Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku jest idealnym miejscem do zdobycia wykształcenia medycznego.

  Studia medyczne w Ivano-Frankivsku dzięki wysoce profesjonalnej kadrze nauczycielskiej i zaawansowanemu programowi nauczania cieszą się największym zainteresowaniem. Bardzo dobrze wyposażone laboratoria, które cechują naszą Uczelnię jako jedną z najlepszych. Uniwersytet posiada własne szpitale do szkolenia studentów pod okiem doświadczonych profesorów i chirurgów. Uniwersytet składa się z 12 szpitali i klinik. Uniwersytet zapewnia opiekę medyczną pacjentom w całym mieście i regionie w 40 specjalnościach, a także służy jako krajowa baza danych anatomii. W ostatnich latach wiele osiągnięć naukowych i innowacji w diagnostyce medycznej na uniwersytecie znalazło praktyczne zastosowanie w zdrowiu publicznym. Uniwersytet posiada szereg patentów na urządzenia, w tym patent wykorzystujący bioindykatory do badania skażenia radioaktywnego w środowisku. Rektor Uniwersytetu wraz z członkami rady Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycznego założył magazyn „Galician drug Gazette”, który działa obok czasopisma naukowego „Archives of Clinical Medicine”.

 3. Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku jako jeden z najlepszych na Ukrainie

  Uczelnia zawsze zajmuje wysokie miejsca wśród uniwersytetów medycznych w Europie. System edukacji opiera się na pracy badawczej. To zachęca uczniów, aby uczyli się więcej za pomocą zajęć praktycznych.

  Uważamy, że studenci decydują się na Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku z właściwych powodów – chcą zapewnić opiekę nad ludźmi i czują, że jako lekarze mogą zmienić swoją społeczność. Z tego powodu Uczelnia wkłada ogrom pracy aby świadczenie edukacji na Uniwersytecie zawsze był jak najwyższy, nasi absolwenci mają przed sobą świetlistą przyszłość.

  Koszt studiów jest jednym z najniższych i ten akt ma na celu promocję edukacji medycznej. Uczelnia Medyczna w Ivano-Frankivsku ma światowej klasy reputację i niską opłatę za naukę. Badania naukowe Uczelni są uznawane przez wszystkie kraje świata. Wykładowcy, trenerzy z Europy, Australii i Ameryki co roku odwiedzają naszą uczelnię. Ta różnorodność nauczania pomaga w uczeniu się i zwiększaniu zaufania naszych absolwentów.

  Studenci drugiego roku uczestniczą już w badaniach klinicznych, w których mogą zdobyć doświadczenie w opiece nad pacjentami. Nauka przedmiotów klinicznych zaczyna się od trzeciego roku studiów. Studenci mogą pogłębiać każdy interesujący ich temat. Wszystkie lata nauki są ważne i wszystkie muszą zostać pomyślnie zaliczone, zanim uczniowie będą mogli ukończyć studia.

 4. Wykładowcy

  Uniwersytet tworzy 443 wykładowców, w tym 77 doktorów, 264 doktorantów i 19 naukowców. Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku jest znany na całym świecie ze swoich wielu innowacyjnych metod nauczania, szkoleń klinicznych i programów badawczych. Nasi wielokrotnie nagradzani wykładowcy nieustannie dążą do innowacji i doskonałości podczas wykładów, laboratoriów i zajęć praktycznych. Ponieważ wielkość grup jest niewielka – 10 studentów co daje indywidulne podejście – wykładowcy mają okazję poznać każdego ucznia.

 5. Nauczanie Obcokrajowców

  Około 4000 zagranicznych studentów uczęszcza z całego świata, w tym z USA, Europy Zachodniej, Australii, Afryki, Indii i części Azji. Uniwersytet składa się z 48 wydziałów.

 6. Biblioteka

  Biblioteka IFNMU otrzymała nagrodę (dyplom II stopnia) za „Bibliotekę roku 2009” w konkursie All Ukrainian Contest.

 7. Uniwersytet prowadzi swoją działalność naukowo-dydaktyczną w ramach następujących wydziałów:
  • Wydział Medyczny,
  • Wydział Farmaceutyczny,
  • Wydział Stomatologiczny,
  • Wydział Studentów zagranicznych.

 1. Historia Uczelni

  Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego (LNMU) jest jedną z najstarszych i największych placówek medycznych na Ukrainie. Historia Uczelni rozpoczyna się od Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego, który został otwarty 16 listopada 1784 r., Zgodnie z przywilejem cesarza austriackiego Josefa II.
  W 2009 roku Uniwersytet obchodził 225 rocznicę.

 2. Wydziały

  22 wydziały naukowe aktywnie działają i rozwijają się na Uniwersytecie: położnictwa i ginekologii, biochemii, higieny, chorób zakaźnych, historii medycyny i farmacji, mikrobiologii, morfologii, neurologii i neurochirurgii, onkologii, otorynochirurgii, okulistyki, anatomii patologicznej i fizjologia patologiczna, pediatryczna, psychiatryczna, stomatologiczna, chorób wewnętrznych, farmakologicznych, fizjologicznych, psychiatrii, chemii i farmacji, chirurgii.

 3. Statystyka

  Lwowski Uniwersytet Medyczny zapewnia przyjęcie i studia dla obcokrajowców na Wydziale Medycyny Ogólnej, Wydziału Stomatologii i Wydziału Farmaceutycznego, zapewnia również wstęp na Kurs Przygotowawczy i Szkolenie Podyplomowe. Zgodnie z licencją Ministerstwa Edukacji, Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy А №582786 od 07.02.2012 ilość obcokrajowców na studiach licencjackich – 250 osób, na kursie przygotowawczym – 100 osób, na szkoleniu podyplomowym – 150 osób.

 4.  Wykładowcy

  Na 78 wydziałach uniwersyteckich, w Instytucie Patologii Klinicznej, w Centralnym Laboratorium Badawczym (CRL) i Laboratorium Toksykologii Przemysłowej pracuje 1211 naukowców: 134 doktorów nauk i ponad 620 doktorantów, w tym 113 profesorów, 369 profesorów nadzwyczajnych , 50 starszych opiekunów, 662 asystentów, 17 badaczy. Wśród nich jest 23 członków, 7 członków korespondentów Akademii Nauk, 12 honorowych pracowników nauki i techniki,7 wyróżnionych pracowników edukacji, 19 wyróżnionych lekarzy, 1 odznaczony pracownik kultury fizycznej i sportu, 8 laureatów nagrody państwowej Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.

 1. Jak odbywają się zajęcia?Plan jest semestralny,  przedstawia on jakie zajęcia odbywać się będą poszczególnego dnia. Zajęcia odbywają się według poniższego porządku:9:00-10:30 pierwsze zajęcia 10:30-11:10 przerwa 11:10-12:40 wykład 12:40-13:30 przerwa 13:30-15:00 drugie zajęcia.Na jeden dzień zajęć przypada: jeden wykład oraz dwa zajęcia praktyczne.Na każde zajęcia należy się przygotować, pod koniec każdych z nich odbywa się sprawdzenie wiedzy poprzez: odpowiedź ustną oraz test składający się z 12 lub 24 pytań. Do przygotowania się na zajęcia mamy możliwość skorzystania z materiałów dostępnych na platformie internetowej Uczelni. Każdy ze studentów otrzymuje hasło oraz login, dzięki czemu ma dostęp do materiałów na każde zajęcia. Można na spokojnie poczytaj oraz przygotować się do zajęć. Na każdy temat mamy kilkadziesiąt stron materiału, obrazki, prezentacje oraz informacje z wykładów. Oprócz platformy internetowej, istnieje wygodna, bezpłatna możliwość wypożyczenia książek z biblioteki. Książki z każdego przedmiotu dodatkowo ułatwiają naukę, sprzyjając osiągnięciu jak najlepszych wyników oraz ocen.Od czwartego roku rozpoczynają się zajęcia kliniczne. Każde zajęcia prowadzone są w szpitalu i trwają od godziny 9:00 do 15:00. Przedmioty odbywają się w „blokach” tj. każdy z przedmiotów trwa po kilka dni, co sprzyja zapamiętaniu materiału, lepszym zapoznaniem się z pracą z każdego z oddziałów.
 1. Wykładowcy Wśród 549 pracowników naukowo-dydaktycznych, dwie trzecie to absolwenci tej uczelni. Na 41 oddziałach pracuje tutaj 86 doktorów nauk, profesorów i 297 doktorantów, docentów (w tym członkowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Zasłużeni Działacze Nauki i Techniki, pracownicy oświaty, laureat Państwowej Nagrody Ukrainy z Dziedziny Nauki i Techniki oraz 2 Zasłużonych Wynalazców i 3 Zasłużonych Lekarzy Ukrainy). W latach 2002-2012 zostało obronionych 58 doktorskich i 282 prac magisterskich.
 1. Nauczanie obcokrajowców Wykres przedstawia wzrost liczby studentów naszego Uniwersytetu w latach 1999-2013 Na naszej Uczelni szkoli się ponad 3500 studentów, wśród których 800 to obcokrajowcy z 51 różnych krajów, z nich aż 90% uczy się w języku angielskim. Na podstawie zdobytych doświadczeń z amerykańskich i europejskich uczelni wyższych, wprowadzono nowe  formy organizacji nauki, serii praktyk, co semestralne sprawdzanie wiadomości studentów dzięki niezależnym centrom testowania, sieć naukowych systemów na podstawie Internet-technologii, która została stworzona na podobieństwo nowoczesnego europejskiego systemu i całkowicie różni się od technologii przyjętych w innych ukraińskich uniwersytetach. Wprowadzenie niezależnego centrum testowania uniemożliwiło pojawieniu się korupcji na uniwersytecie. Nasi wykładowcy stworzyli aż 250 naukowo- multimedialnych płyt, w których znajdują się elektroniczne podręczniki, naukowe filmy oraz testy sprawdzające. Wprowadzono także komputerowy system kontrolowania i testowania wiedzy studentów na podstawie technologii Modle po to, aby sprawdzać ich poziom wiedzy i przygotowania do zajęć.
 1. Zmiana nazwy
  Uniwersytet został założony w 1957 roku jako państwowa uczelnia medyczna. W 1992 roku nadano jej imię patrona – Iwana Horbaczewskiego, a w 1997 roku została przemianowana na Państwową Akademię Medyczną, w 2004 ponownie nastąpiła reorganizacja placówki, w wyniku której nadano jej obecną nazwę Państwowy Uniwersytet Medyczny.  

 2. Uniwersytet prowadzi swoją działalność naukowo-dydaktyczną w ramach następujących wydziałów:
  • Wydział Medyczny
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Stomatologiczny
  • Wydział Studentów zagranicznych

Doświadczenia są przeprowadzane w pięciu laboratoriach, które przeszły państwową akredytację oraz otrzymały świadectwa kwalifikacji. Każdego roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu odbywa 30 krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych.

^